Bỏ bớt dữ liệu checkout trong WooCommerce

  • 26/11/2016 12:26:26
  • Nguyễn Duy Nhân
  • Wordpress

Form checkout (dùng để khách hàng điền thông tin thanh toán) trong WooCommerce có một số thành phần thừa không phù hợp với việc thanh toán ở Việt Nam như việc bắt buộc người dùng phải điền các thông tin như mã bưu chính, tên công ty, quốc gia…Các thành phần này không thực sự cần thiết nếu bạn kinh doanh trong phạm vi quốc gia và gây khó khăn cho người dùng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn bỏ đi các thành phần thừa mà bạn không muốn sử dụng.

Khung thông tin thanh toán WooCommerce

Khung thông tin thanh toán WooCommerce

Để thực hiện những hành động được liệt kê dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống chung, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào file functions.php nằm trong bộ giao diện mà bạn sử dụng.

Gỡ bỏ Coupon Form

Một khi bạn không có chương trình khuyến mãi nào cần nhập mã, chúng ta có thể đơn giản hóa form nhập liệu của khách hàng bằng cách loại bỏ đi phần mã giảm giá:

[code]// remove coupon forms if you don’t want a coupon for a free cart
remove_action( ‘woocommerce_before_checkout_form’, ‘woocommerce_checkout_coupon_form’, 10 );
[/code]

Tắt ghi chú đơn hàng trong WooCommerce

Đôi lúc bạn không cần người dùng của mình bổ sung thông tin quá nhiều mà chỉ muốn người dùng điền những thông tin quan trọng như thông tin liên hệ. Điều này rất quan trọng trong trường hợp người dùng sử dụng smartphone khi mua hàng vì môi trường smartphone khiến người dùng không muốn nhập liệu nhiều bởi tính bất tiện khi nhập liệu.

[code]// Remove the “Additional Info” order notes
add_filter( ‘woocommerce_enable_order_notes_field’, ‘__return_false’ );
[/code]

Loại bỏ các trường không muốn sử dụng

Chúng ta đã tiến hành gỡ đi một số dữ liệu không cần thiết, nhưng nếu bạn vẫn muốn hệ thống mình loại thêm những thông tin cần thiết khác, hãy sử dụng đoạn mã sau đây:
[code]
// Unset the fields we don’t want in a free checkout
function unset_unwanted_checkout_fields( $fields ) {

// list of the billing field keys to remove
$billing_keys = array(
‘billing_company’, //tên công ty
‘billing_phone’, //số điện thoại
‘billing_address_1’, //địa chỉ 1
‘billing_address_2’,//địa chỉ 2
‘billing_city’,//thành phố
‘billing_postcode’,//mã bưu điện
‘billing_country’,//quốc gia
‘billing_state’,//tiểu bang
);

// unset each of those unwanted fields
foreach( $billing_keys as $key ) {
unset( $fields[‘billing’][$key] );
}

return $fields;
}
add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’, ‘unset_unwanted_checkout_fields’ );
[/code]

Tùy theo nhu cầu của mình bạn có thể loại bớt những thông tin mà bạn mong muốn để làm trang checkout gọn gàng và tiện lợi hơn cho người dùng. Hãy nhớ, việc sử dụng những thông tin gì, bắt buộc người dùng nhập những thông tin gì phụ thuộc vào sản phẩm và hành vi khách hàng.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn