GOOGLE NGỪNG HIỆN QUẢNG CÁO Ở CỘT BÊN PHẢI TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ ‪#‎GOOGLE‬.

GooglePartnerLarge1
Google ngừng hiện quảng cáo ở cột bên phải trang kết quả tìm kiếm
Trang tìm kiếm của Google từ nay sẽ chỉ hiện quảng cáo ở phía trên và phía dưới kết quả tìm kiếm tự nhiên. Các quảng cáo bên tay phải màn hình sẽ không còn nữa (trừ quảng cáo Product Listing hiện chưa có ở Việt Nam).
Hiện ít quảng cáo sẽ giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra, nó cũng giúp trang kết quả tìm kiếm có được sự tương đồng giữa mọi thiết bị. Người dùng sẽ có cùng một kết quả tìm kiếm trên mọi thiết bị họ dùng: máy tính, máy tính bảng hay điện thoại.

Google sẽ hiện tối đa 4 quảng cáo ở phía trên và tối đa 3 quảng cáo phía dưới kết quả tìm kiếm tự nhiên. Tổng số quảng cáo có thể hiện ở trang một sẽ là 7 thay vì 11 như trước đây. Chúng tôi khuyên bạn có những thay đổi về giá thầu hợp lý để đưa quảng cáo của mình trở lại trang 1, đặc biệt nếu quảng cáo của bạn có vị trí thấp hơn 7.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn