Hướng dẫn đăng ký Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Cẩn tắc vô ưu.

Ngày 16/5 /2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Và Thông tư số 12/2013/TT-BCT hướng dẫn cụ thể một số quy định liên quan đến quản lý hoạt động của các website TMĐT. Các chế tài đối với hành vi vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT) để bảo vệ người dùng.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website TMĐT mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMĐT đã đăng ký (Theo Mục 11 Điều 81 Nghị Định 185/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014)
Mức phạt sẽ từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định. Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không đăng ký lại. cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký. Hoặc gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website. Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT.
 Áp dụng với website thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp/ công ty. Trước khi tiến hành đăng ký cần chuẩn bị các bước sau:
•Mã số thuế công ty
•Bản scan hoặc chụp chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tải file Hướng dẫn đăng ký chi tiết.
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn