Hướng dẫn sử dụng FileZilla để update dữ liệu lên hosting

  • 23/07/2016 10:17:23
  • Nguyễn Duy Nhân
  • Wordpress

Gửi đến các bạn học viên video hướng dẫn sử dụng FileZilla cơ bản. Video có thể giúp các bạn nhớ cách tương tác, sử dụng được các tính năng trong FileZilla dễ dàng. Tôi hi vọng video sẽ giúp các bạn sử dụng công cụ này hiệu quả hơn.

 

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn