checkout

Bỏ bớt dữ liệu checkout trong WooCommerce

  • 26/11/2016 12:26:26
  • Nguyễn Duy Nhân
  • Wordpress

Form checkout (dùng để khách hàng điền thông tin thanh toán) trong WooCommerce có một số thành phần thừa không phù hợp với việc thanh toán ở Việt Nam như việc bắt buộc...

Xem chi tiết

Photoshop – sự khởi đầu cho niềm đam mê nhiếp ảnh

Hiện nay, chụp ảnh đang là xu hướng thu hút đông đảo các bạn trẻ. Để ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời của cuộc sống, các dịch vụ như chụp ảnh cưới,...

Xem chi tiết