woocommerce

Bỏ bớt dữ liệu checkout trong WooCommerce

  • 26/11/2016 12:26:26
  • Nguyễn Duy Nhân
  • Wordpress

Form checkout (dùng để khách hàng điền thông tin thanh toán) trong WooCommerce có một số thành phần thừa không phù hợp với việc thanh toán ở Việt Nam như việc bắt buộc...

Xem chi tiết

Tại sao bạn nên học WordPress

Wordpress là một phần mềm mã nguồn mở được Matt Mullenweg và Mike Little viết và được biết đến như một mã nguồn giúp viết blog và đăng tải thông tin cá nhân lên...

Xem chi tiết